Corona sneltest in Coevorden

Zakelijk Particulier

Nieuws
4 mei 2021

Nu € 20,- subsidie bij preventief testen

Coronatestcoevorden_4.jpgWerkgevers die hun werknemers niet thuis kunnen laten werken en waarbij 1,5 meter afstand houden niet te hanteren is, kunnen werknemers bij IVM preventief met € 20,- subsidie laten testen om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. 

Werknemers kunnen hiervoor terecht in de teststraat van IVM in Coevorden. In beide gevallen verrekent IVM de subsidie direct met de aanschafprijs (€ 59,50 in plaats van 79,50 per persoon, voor leden van Parkmanagement Coevorden € 49,00). Een afspraak maken kan digitaal via de website.

Bij grotere aantallen tegelijkertijd kan door IVM ook een testteam op locatie van de werkgever worden ingezet, voor prijsafspraken hierover kan contact opgenomen worden met IVM.  

Uw medewerker is gegarandeerd van een snelle behandeling en ontvangt binnen 15 minuten de uitslag van de SARS-CoV-2 test. 

Voorwaarden voor de gesubsidieerde testen

  • Werknemers kunnen uitsluitend preventief – dus zonder klachten- worden getest op aanvraag van de werkgever.

De werkgever moet daarbij aan de volgende vereisten voldoen:

  • Zijn werknemers moeten vanwege de aard van hun werkzaamheden geen enkele mogelijkheid hebben om thuis te werken;
  • én bevinden zich – buiten hun eigen schuld om – in werksituaties waar 1,5 meter onderlinge afstand moeilijk te hanteren is.

Tevens dient IVM ten behoeve van de aanvraag van de subsidie bij VWS te beschikken over de volgende gegevens:

  • De door de werkgever ondertekende aanvraag, inclusief naam van de verantwoordelijke manager, waarmee IVM is gevraagd om de betreffende testen uit te voeren. Op deze aanvraag moet in ieder geval ook vermeld staan een datum waarop de aanvraag is gedaan.
  • Een verklaring, afkomstig van de werkgever (bij monde van de verantwoordelijk manager), dat de werknemers die getest zullen worden niet thuis kunnen werken en dat het op de betreffende vestigingsplaats van het bedrijf niet mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te hanteren. 
  • Na ontvangst van de ondertekende verklaring, krijgt de werkgever door IVM een kortingscode toegestuurd waarmee de werknemers aangemeld kunnen worden.

Deze regeling ziet alleen op het preventief testen van werknemers zonder klachten.

Voor werknemers die Covid gerelateerde klachten hebben, in aanraking zijn geweest met een geïnfecteerd persoon of een melding hebben ontvangen in de coronamelder app, is een gratis testregeling van toepassing. Klik hier voor meer informatie over gratis testen.

Achtergrondinformatie en looptijd

200px-Anti-coronavirus-sign-svg.pngHet deels gesubsidieerd aanbieden van corona sneltesten (antigeentest) is middels de regeling “werkgeverstesten” tot stand gekomen. Dit is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de testcapaciteit voor werkgevers en organisaties op te schalen.

Wij ontvangen middels deze regeling een financiële vergoeding van het Rijk. Zodra het Ministerie van VWS stopt met de regeling en er zijn nog testen uitgevoerd bij uw personeel dan worden kosten alsnog bij u in rekening gebracht. 

Vragen

Heeft u vragen over deze regeling, neem dan contact op met Wilma Louissen via 088-1663000 of per mail coronatest@werkveilig.nl

oc_logo.jpg

Terug