Corona sneltest in Coevorden

Zakelijk Particulier

Nieuws
7 september 2020

Inspectie SZW controleert extra op aanwezigheid RI&E

Banner-advies-bewerkt.jpg

Ieder bedrijf in Nederland is verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te hebben. Toen in 2018 bleek dat slechts 49% van de bedrijven in Nederland daadwerkelijk een RI&E heeft, besloot de Inspectie SZW (de voormalige arbeidsinspectie) over te gaan tot actie en vaker te controleren op de aanwezigheid van een RI&E.

Inmiddels hebben verschillende bedrijven een brief van de Inspectie SZW ontvangen, met het verzoek om de RI&E, het plan van aanpak (PVA) en het basiscontract met de arbodienst of bedrijfsarts te uploaden op de website van de inspectie.

Daarnaast heeft de Inspectie SZW aangekondigd in verschillende bedrijfstakken 100% controle te doen. Zo worden dit jaar alle BRZO-bedrijven in Nederland gecontroleerd, en werd deze zomer bekend gemaakt dat ook bij alle garagebedrijven in Nederland gekeken wordt in hoeverre zij voldoen aan de arbowetgeving.

Hierbij wordt naar de volgende punten gekeken:

  • Kan het bedrijf een RI&E overleggen?
  • Is er een helder plan van aanpak om werknemers te beschermen?
  • Is er een basiscontract met een bedrijfsarts of arbodienst? 

De Inspectie SZW doet dit natuurlijk niet zomaar. Op hun website schrijven ze het volgende: 

“Het doel van de controle is ervoor te zorgen dat werknemers in garages gezond en veilig kunnen werken. Arbozorg vormt hiervoor de basis. Jaarlijks vinden op de werkvloer vele ongevallen plaats, helaas ook met fatale afloop. Ook worden mensen ziek door hun werk. De Inspectie SZW wil dat tij keren, te beginnen door te stimuleren dat bedrijven aan de slag gaan met preventieve maatregelen. Werkgevers die actief met deze documenten werken, beheersen de risico’s in hun bedrijf beter.” 

Nu de Inspectie SZW het aantal inspecties uitbreid en de kans groot is dat jullie bedrijf ook gecontroleerd wordt, is het raadzaam om nog eens kritisch naar de RI&E te kijken.

Is de RI&E aangepast voor de coronamaatregelen? 

Iedere werkgever in Nederland is verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. Maar hoe ziet jullie bedrijf er uit tijdens de coronacrisis? Kan er op het bedrijf anderhalve meter afstand gehouden worden? Werken medewerkers thuis? Zijn deze thuiswerkplekken ook conform de arboregels? 

In het arbeidomstandighedenbesluit zijn regels opgenomen voor plaatsonafhankelijke arbeid, waar ook thuiswerken onder valt.  Mocht een bedrijf in deze tijd gecontroleerd worden, mag de Inspectie SZW ook thuiswerkplekken controleren. Alle werknemers in Nederland hebben immers recht op een veilige werkplek, ongeacht waar deze is. Hier staat te lezen waar thuiswerkplekken aan moeten voldoen. 

Is de RI&E van uw bedrijf nog up to date?

Slechts 49% van de bedrijven heeft een RI&E, en bij 38% van deze bedrijven staan niet alle belangrijkste risico’s in hun RI&E vermeld. Daarom is het belangrijk om een RI&E geregeld te actualiseren. Naast de eventuele aanpassingen voor de coronacrisis kan het ook nodig zijn om bij de volgende gebeurtenissen de RI&E te updaten: 

  • Reorganisatie of fusie
  • Nieuwe functies of arbeidsprocessen
  • Verhuizing
  • Verbouwing
  • Nieuwe machines of systemen
  • Wijziging in de Arbowetgeving 

Meer informatie over het hoe en waarom van de RI&E staat hier. 

Weet je niet zeker of jullie RI&E aan de eisen van de arbowet voldoet? Of ontbreekt de RI&E? Wij helpen graag met het creëren van een veilige werkomgeving voor iedereen in jullie bedrijf. Dankzij onze pragmatische aanpak voorkomen en verminderen we letsel, schade, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Het resultaat? Op papier én in de praktijk is alles op orde, en medewerkers kunnen met plezier veilig en gezond werken. 

Wil je meer weten over de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak? Neem gerust contact met ons op, we staan je graag te woord: 088 - 166 3000 of info@werkveilig.nl

Terug