Corona sneltest in Coevorden

Zakelijk Particulier

Alle informatie op een rij

200px-Anti-coronavirus-sign-svg.pngWilt u zich laten testen op corona bij de snelteststraat Coevorden? Op deze pagina hebben wij de belangrijkste informatie voor u verzameld. De teststraat is een initiatief van het Instituut voor Veiligheid & Milieu b.v. (IVM) en wordt ondersteund door Ondernemend Coevorden en Parkmanagement Drenthe.

De afname van de test verloopt helemaal volgens de regels die de overheid hierover inmiddels heeft gesteld. Zo worden de sneltests afgenomen door een BIG-geregistreerd verpleegkundige, onder toezicht van een arts en wordt er gewerkt met sneltests van Abbott die door het RIVM gevalideerd zijn. Heeft u een vraag die op deze pagina niet beantwoord wordt? Neem dan contact met ons op. 

Mede mogelijk gemaakt door:  oc_logo.jpg

Dit is hoe het werkt:

 • U plant online een afspraak in.
 • U ontvangt een bevestigingsmail met het afgesproken tijdstip en een link naar een vragenlijst. Vul deze in voor de afspraak. 
 • U komt op het afgesproken tijdstip met de auto naar de teststraat via de Pasteurweg. Volg de bewegwijzering en rijd de teststraat in.
 • Parkeer in de vakken of sluit aan. Op het afgesproken tijdstip loopt u de teststraat binnen en neemt u zonder zich te melden plaats in de wachtruimte. 
 • De verpleegkundige haalt u op, bespreekt de vragenlijst en de procedure met u en neemt de antigenentest af met een neusswab.
 • U ontvangt de uitslag binnen 20 minuten. De verpleegkundige geeft uitleg en u kunt direct vragen stellen. 
 • U verlaat de teststraat via de Monierweg.
 • U ontvangt na de afspraak een bevestiging van de uitslag per e-mail. 

Veelgestelde vragen

Het kosteloos aanbieden van corona sneltesten (antigeentest) is middels de regeling “werkgeverstesten” tot stand gekomen. Dit is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de testcapaciteit voor werkgevers en organisaties op te schalen.

Werkgevers kunnen hun werknemers aanmelden voor een gratis sneltest als zij geen mogelijkheid hebben om thuis te werken, nodig zijn op het werk en voldoen aan een van deze voorwaarden;

 • heeft Covid-gerelateerde klachten;
 • is in aanraking geweest met een geïnfecteerd persoon;
 • heeft een melding ontvangen in de coronamelder app.

Meer informatie over deze regeling leest u in dit nieuwsbericht.

Preventief testen met korting

Het is niet mogelijk om medewerkers preventief gratis te laten testen. Wel kunnen medewerkers met korting preventief getest worden. 

Werkgevers die hun werknemers niet thuis kunnen laten werken en waarbij 1,5 meter afstand houden niet te hanteren is, kunnen werknemers bij IVM preventief met € 20,- subsidie laten testen om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. 

Werknemers kunnen hiervoor terecht in de teststraat van IVM in Coevorden. In beide gevallen verrekent IVM de subsidie direct met de aanschafprijs (€ 59,50 in plaats van 79,50 per persoon, voor leden van Parkmanagement Coevorden € 49,00). Bij grotere aantallen tegelijkertijd kan door IVM ook een testteam op locatie van de werkgever worden ingezet, voor prijsafspraken kan contact opgenomen worden met IVM. 

Voorwaarden voor de gesubsidieerde testen:

 • Werknemers kunnen uitsluitend preventief – dus zonder klachten- worden getest op aanvraag van de werkgever.

De werkgever moet daarbij aan de volgende vereisten voldoen:

 • Zijn werknemers moeten vanwege de aard van hun werkzaamheden geen enkele mogelijkheid hebben om thuis te werken;
 • én bevinden zich – buiten hun eigen schuld om – in werksituaties waar 1,5 meter onderlinge afstand moeilijk te hanteren is.

Tevens dient IVM ten behoeve van de aanvraag van de subsidie bij VWS te beschikken over de volgende gegevens:

 • De door de werkgever ondertekende aanvraag, inclusief naam van de verantwoordelijke manager, waarmee IVM is gevraagd om de betreffende testen uit te voeren. Op deze aanvraag moet in ieder geval ook vermeld staan een datum waarop de aanvraag is gedaan.
 • Een verklaring, afkomstig van de werkgever (bij monde van de verantwoordelijk manager), dat de werknemers die getest zullen worden niet thuis kunnen werken en dat het op de betreffende vestigingsplaats van het bedrijf niet mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te hanteren.

Het is niet mogelijk om medewerkers preventief gratis te laten testen. Wel kunnen medewerkers met korting preventief getest worden. 

Werkgevers die hun werknemers niet thuis kunnen laten werken en waarbij 1,5 meter afstand houden niet te hanteren is, kunnen werknemers bij IVM preventief met € 20,- subsidie laten testen om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. 

Werknemers kunnen hiervoor terecht in de teststraat van IVM in Coevorden. In beide gevallen verrekent IVM de subsidie direct met de aanschafprijs (€ 59,50 in plaats van 79,50 per persoon, voor leden van Parkmanagement Coevorden € 49,00). Bij grotere aantallen tegelijkertijd kan door IVM ook een testteam op locatie van de werkgever worden ingezet, voor prijsafspraken kan contact opgenomen worden met IVM. 

Voorwaarden voor de gesubsidieerde testen:

 • Werknemers kunnen uitsluitend preventief – dus zonder klachten- worden getest op aanvraag van de werkgever.

De werkgever moet daarbij aan de volgende vereisten voldoen:

 • Zijn werknemers moeten vanwege de aard van hun werkzaamheden geen enkele mogelijkheid hebben om thuis te werken;
 • én bevinden zich – buiten hun eigen schuld om – in werksituaties waar 1,5 meter onderlinge afstand moeilijk te hanteren is.

Tevens dient IVM ten behoeve van de aanvraag van de subsidie bij VWS te beschikken over de volgende gegevens:

 • De door de werkgever ondertekende aanvraag, inclusief naam van de verantwoordelijke manager, waarmee IVM is gevraagd om de betreffende testen uit te voeren. Op deze aanvraag moet in ieder geval ook vermeld staan een datum waarop de aanvraag is gedaan.
 • Een verklaring, afkomstig van de werkgever (bij monde van de verantwoordelijk manager), dat de werknemers die getest zullen worden niet thuis kunnen werken en dat het op de betreffende vestigingsplaats van het bedrijf niet mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te hanteren.

De website van het RIVM meldt deze symptomen:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Daarnaast hebben mensen met COVID-19 soms last van vermoeidheid, algehele pijnklachten, oogpijn, spierpijn, duizeligheid, prikkelbaarheid/verwardheid, buikpijn, afvallen/verlies van eetlust, diarree, overgeven, misselijkheid, oogontsteking en verschillende huidafwijkingen en voelen mensen zich niet lekker.

U kunt ook zonder klachten een afspraak maken. De kans is dan kleiner dat de test iets oppikt. Als u in nauw contact geweest bent met een besmet persoon, adviseren wij om 72 uur te wachten voor u komt testen. 

Als u bijvoorbeeld contact hebt gehad met een besmet persoon, kunt u tot 10 dagen na dat contact ziek worden. Als u op dag drie negatief test, kan het voorkomen dat u op bijvoorbeeld dag vijf klachten ontwikkelt en wel positief test. Daarom moet na een nauw contact met een besmet persoon of na terugkeer uit een oranje land ook met een negatieve test de quarantaine afgemaakt worden. Hier leest u meer over de quarantaineregels van de overheid.

Nee. Als u een positieve uitslag heeft op een sneltest, hoeft u geen afspraak te maken bij ons. Wél moet u een afspraak maken bij de GGD. Omdat de uitslag van zelftesten iets minder betrouwbaar is, is het belangrijk om ook bij de GGD te testen. Op de website van de overheid leest u meer informatie over zelftesten. 

Voor uitvoering van de test wordt de online vragenlijst besproken,  worden er aanvullende vragen gesteld en vindt er een fysieke observatie plaats. Het doel hiervan is het in kaart brengen van (de ernst van) de klachten die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus, en de testuitslag en het advies conform de richtlijnen RIVM te kunnen bespreken.

Onze verpleegkundige neemt bij iedereen een antigenentest af met een neusswab. Indien gewenst kunt u ook een antistoffen bloedtest af laten nemen. Hierbij wordt u in uw vinger geprikt. 

Wij gebruiken de sneltests van Abbott  welke het CE-keurmerk dragen en zijn goedgekeurd door het RIVM. Omdat wij werken met een BIG-geregistreerde verpleegkundige, kunt u erop vertrouwen dat de tests op een professionele en betrouwbare manier afgenomen worden.

De GGD regelt het bron- en contactonderzoek na een positieve test. Wij geven alle positieve meldingen door aan de GGD en raden u ook aan om zelf contact op te nemen met het GGD. Zij kunnen u van informatie voorzien over het bron- en contactonderzoek en zullen u ook nogmaals de consequenties van uw positieve test uitleggen.

Als u de Coronamelder app gebruikt, dient u dit ook door te geven aan de GGD zodat zij met behulp van de unieke GGD-sleutel uit uw app de mensen in uw omgeving (indien van toepassing) op de hoogte gebracht kunnen. De app werkt anoniem, mensen krijgen dus niet te horen dat u positief heeft getest. Meer informatie over de Coronamelder app leest u hier.

Zowel de GGD als ons team zullen u na een positieve test vragen naar uw nauwe contacten. We merken dat er veel onduidelijkheid is over wat nou wel en niet als een "nauw contact" beschouwd kan worden. Hieronder leest u wat precies een nauw contact is.

Op de website van de rijksoverheid staan de volgende definities: 

Nauwe contacten
Dit zijn personen met wie u langer dan een kwartier contact had op minder dan 1,5 meter. Bijvoorbeeld de kapper of pedicure. Of personen met wie u korter dan een kwartier contact had, maar met een hoog risico. Bijvoorbeeld mensen met wie u heeft gezoend, of iemand die u in het gezicht heeft gehoest.

Overige contacten
Dit zijn personen waarmee u langer dan een kwartier op meer dan 1,5 meter in dezelfde ruimte was. Zoals een collega of klasgenoot.

 

Al onze sneltesten worden afgenomen door BIG-geregistreerde verpleegkundigen, met ondersteuning van een arts die toezicht houdt op het proces en betrokken is bij de inrichting. De arts controleert de testresultaten die wij doorsturen naar het GGD. De adviezen die de verpleegkundige geeft zijn in lijn met de adviezen van de het RIVM en de NHG.

Het is altijd mogelijk dat ondanks een negatieve testuitslag een persoon toch besmettelijk is. Dit kan vanwege meerdere redenen:

 • te vroeg testen;
 • milde tot geen klachten;
 • te laag detectieniveau voor antigenen en antistoffen;
 • testen op dag -1 of -2 van de incubatiefase.

Geen enkele test is 100% waterdicht en elk testmoment is een momentopname en afhankelijk van contact met COVID-19 positieve mensen. Dit laatste is niet altijd te achterhalen.

De verpleegkundige geeft u altijd een passend advies op maat, in lijn met de reglementen en adviezen van het RIVM en de NHG.

De sneltest van Abbott is door het RIVM  getest en gevalideerd. Meer informatie over de betrouwbaarheid en de tests door het RIVM, leest u op de website van het RIVM. 

Mocht u verhinderd zijn, kunt u via de annuleringslink uit de bevestigingsmail uw afspraak annuleren. Hierdoor kan iemand anders gebruik maken van dit tijdslot. 

U kunt tot uiterlijk 24 uur van te voren kostenloos uw afspraak annuleren.  Als mensen zonder annuleren niet komen opdagen, zijn we helaas genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen. 

U kunt direct via deze link een afspraak maken en betalen via iDeal. U betaalt € 79,50 inclusief 0% BTW voor de antigeen sneltest (neusswab om te testen of u op dit moment besmet bent met het COVID-19 virus).  De kosten voor de antistoffentest zijn € 49,50 inclusief 0% BTW  (bloedtest om te testen of u antistoffen heeft en in het verleden besmet bent geweest). Totale kosten voor gecombineerde antigeen- en antistoffentest zijn € 89,00 inclusief 0% BTW

Wilt u als werkgever meerdere werknemers laten testen, kunt u deze via deze pagina inplannen. Wij sturen u achteraf een factuur. Heeft u veel mensen die getest moeten worden? Dan kunnen wij ook bij u op locatie komen testen. Onze collega's van de commerciële binnendienst voorzien u graag van meer informatie en zijn te bereiken via 088-1663000 of info@werkveilig.nl

Als u veel mensen heeft die in korte tijd getest moeten worden, kunnen wij de sneltests ook bij u op locatie uitvoeren. Zo weet u zeker dat u uw mensen een veilige en gezonde werkomgeving biedt. Wilt u meer weten? Onze collega's van de commerciële binnendienst staan u graag te woord en zijn te bereiken via 088-1663000 of info@werkveilig.nl

Het Instituut voor Veiligheid & Milieu BV (IVM) ondersteunt bedrijven al ruim 30 jaar op het gebied van arbeidsveiligheid.

Het coronavirus is een extra risico op de werkvloer, wat invloed heeft op alle bedrijven in Nederland. Dit zien wij overal terug, ook bij onszelf. Veel bedrijven willen hun werknemers een veilige en gezonde werkomgeving bieden, maar willen ook onnodig uitval voorkomen doordat mensen lang moeten wachten op een testuitslag, of ongemerkt besmet zijn.

Vanwege het belang dat we met elkaar als ondernemers hebben is de teststraat bij IVM mede mogelijk gemaakt door het Parkmanagement wat door Ondernemend Coevorden wordt uitgevoerd.

Heeft u vragen over de snelteststraat in Coevorden of over IVM? U kunt contact opnemen met Wilma Louissen: 088-166 3000 of coronatest@werkveilig.nl